photo 5

Smoked Leg of Ontario Lamb merguez sausage, sweet potato, summer peas, mint, cilantro, basil, green onion, yogurt

Smoked Leg of Ontario Lamb merguez sausage, sweet potato, summer peas, mint, cilantro, basil, green onion, yogurt